Warszawska Droga św. Jakuba rozpoczyna się w archikatedrze p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Przez pierwsze kilkanaście kilometrów prowadzi przez stolicę w kierunku zachodnim. Urozmaicona jest licznymi zabytkami kultury i miejscami związanymi z wydarzeniami w historii Polski, np. z Powstaniem w Getcie i Powstaniem Warszawskim. Za Gołąbkami wchodzi w tereny rolnicze na żyznych czarnoziemach Niziny Mazowieckiej, które ciągną się jeszcze przez 3 kolejne etapy. Biegnie wzdłuż albo w pobliżu linii kolejowej z Warszawy do Łowicza.