Alternatywna trasa Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba pomiędzy Koszalinem a Białogardem prowadzi śladami pomorskiej misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu. Szlak przekracza malowniczą dolinę Radwi, która ze względu na walory przyrodnicze częściowo objęta jest prawną ochroną. W Białogórzynie znajduje się XIX-wieczny, ryglowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Białogard to sporej wielkości miasto o średniowiecznym rodowodzie. Góruje nad nim gotycka fara Narodzenia NMP, z bogatą zdobionym wyposażeniem wnętrza. W Białogardzie urodził się były prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski.

Uwagi:

Szlak wiedze częściowo gruntowymi drogami leśnymi, które (zwłaszcza w dolinie Radwi) po opadach deszczu mogą być grząskie i nieprzejezdne dla rowerów.