Odcinek prowadzi malowniczymi trasami Kotliny Kamiennogórskiej i Gór Kruczych przez tereny ściśle związane z dawnym opactwem cysterskim w Krzeszowie (obecnie żyją tu mniszki benedyktynki z dawnego opactwa we Lwowie), ukazując przy tym ślady dawnego tkactwa. Krzeszowskie sanktuarium Matki Bożej Łaskawej to bez wątpienia najważniejszy punkt na trasie. Między Chełmskiem Śl. a Krzeszowem szlak korzysta z lokalnych dróg polnych, a od Krzeszowa do Kamiennej Góry wraz z żółtym szlakiem żółtym przecina pasmo Gór Kruczych. Na wyjściu z Krzeszowa szlak prowadzi Kalwarią Krzeszowską.