Szlak przebiega przez płaskie, mało urozmaicone obszary rolnicze oraz niewielkie obszary leśne. W okolicach Kruszwicy  szlak biegnie dnem szerokiej doliny wód roztopowych lądolodu. Po przejściu w Toruniu rzeki Wisły szlak wiedzie przez Kujawy - krainę historyczną i region etnograficzny. Na Kujawach występują najstarsze zabytki architektury romańskiej (z XI i XII wieku). Na Kujawach znajduje się duża część szlaku historyczno-krajoznawczego o nazwie „Szlak Piastowski”, który przebiega między innymi przez Strzelno i Kruszwicę.