Na tym odcinku znajdują się trzy sanktuaria – sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego w Bielanach, skąd rozpoczynamy wędrówkę, następnie sanktuarium św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach oraz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie. Po przejściu mostu nad rzekę Sołę opuszczamy historyczną Małopolskę i wkraczamy na teren Pogórza Śląskiego – porozcinanego dolinami rzek wypływającymi z Beskidów (m.in. Wisły, Soły i Białej). Warto zatrzymać się na dłużej w Bielsku-Białej i zwiedzić przede wszystkim Stare Miasto (w dawnym mieście Bielsko) położone na Wzgórzu Miejskim, z prostokątnym rynkiem, katedrą pw. św. Mikołaja i zamkiem książąt Sułkowskich z XIV w.