Z Elbląga wychodzimy mostem zwodzonym w ciągu ul. Studziennej i kierujemy się w prawo. Krajobraz zmienia się całkowicie: szlak biegnie teraz przez płaskie depresyjne tereny Żuław, towarzyszą nam kanały melioracyjne i cieki wodne. Spotykamy liczne ślady osadnictwa holenderskich mennonitów, którzy osuszyli podmokłe tereny Żuław, co umożliwiło rozwój rolnictwa. Mijamy także żuławskie domy podcieniowe. Przechodząc przez most na rzece Nogat opuszczamy woj.warmińsko–mazurskie i wchodzimy do woj.pomorskiego. Za Nogatem, we wsi Kępki, stoi słupek z oznaczeniem odległości do Santiago de Compostela.