Za Cichocinem szlak prowadzi drogą leśną, często piaszczystą. Po ostrym skręcie w lewo dochodzimy do jeziora Józefowo z lokalną plażą. Po wyjściu z lasu szlak wiedzie lokalnymi drogami asfaltowymi przez obszary wiejskie o zabudowie rozproszonej lub zwartej. We wsi Brzozówka przekraczamy drogę krajową nr 10. Ponownie szlak wiedzie przez las aż do wiaduktu nad autostradą A1. We wsi Złotoria przekraczamy Drwęcę po zabytkowym moście drewnianym i wchodzimy w granice miasta Torunia przez osiedle domków jednorodzinnych Kaszczorek. Szlak prowadzi uliczkami osiedlowymi wznosząc się po zboczu pradoliny Toruńsko – Eberswaldzckiej. Omijając główne drogi, wzdłuż Wisły szlak doprowadza do ul. Św. Jakuba w obręb zabytkowej części miasta znajdującej się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Uwagi:

W lesie między Ciechocinem a Szembekowem na krzyżówce szlak skręca ostro w lewo.