Droga prowadzi przez pola i lasy na południe, częściowo polnymi lub leśnymi dróżkami; fragmentami jest asfaltowa. Znaki czerwonego szlaku pieszego towarzyszą do Majkowic. Następnie nasz szlak odbija na zachód do Bąkowej Góry. Przez pola i lasy, piaszczystymi lub asfaltowymi drogami dochodzi do zabudowań wsi Dęba, a potem do drogi nr 742 i wraz z nią do Przedborza. Cały czas idziemy przez łagodnie pofałdowany teren, z rozległymi widokami ze szczytów wzniesień.