Lubelska Droga św. Jakuba rozpoczyna się przy klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Złotej, skąd przechodzi przez lubelskie Stare Miasto i następnie prowadzi przez południowe dzielnice miasta i dociera do kościoła św. Jakuba na przedmieściu Głusk. Następnie wkracza na tereny lesne otaczające Jezioro Zemborzyckie. Po wyjściu z tych „zielonych płuc” Lublina szlak prowadzi wzdłuż rzeki Czerniejówka, a następnie doliną Bystrzycy.