Po wyjściu z Kruszwicy szlak przebiega wśród pól drogami asfaltowymi i utwardzonymi. Krajobraz jest typowo rolniczy, mało urozmaicony w obrębie wysoczyzny morenowej płaskiej. W granicach miasta Strzelna fragment szlaku prowadzi wzdłuż drogi krajowej nr 15. Od Strzelna szlak prowadzi przez pola na falistej wysoczyźnie; wśród pól drogami utwardzonymi, zaś w obrębie obszarów zabudowanych – asfaltowymi.

Uwagi:

Możliwy jest podział odcinka na dwa etapy po wyczerpującej wędrówce poprzedniego dnia: z Kruszwicy do Strzelna (14 km), gdzie warto dokładnie zwiedzić tutejsze skarby sztuki romańskiej i następnego dnia ze Strzelna do Mogilna (22 km).