Cały odcinek Drogi św. Jakuba pomiędzy Stepnicą a Goleniowe wiedzie w większości piaszczystymi drogami przez tereny Puszczy Goleniowskiej, czyli dawne obszary łowieckie książąt pomorskich. Obecnie to jedne z najpopularniejszych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Goleniowa i pobliskiego Szczecina. Goleniów to dawne miasto hanzeatyckie, w którym zachowały się najważniejsze budowle z tego okresu – gotycki kościół, mury obronne i fragmenty nabrzeża portu rzecznego na Inie.