Odcinek wiedzie przez Wzniesienia Urzędowskie. Wędrujemy przez tereny dawnej Ordynacji Zamojskiej.