Szlak wiedzie przez tereny Niziny Nadwiślańskiej, a następnie Wyżyny Sandomierskiej wśród sadów owocowych. Nalezy uważnie śledzić opis przebiegu szlaku w przewodniku lub wskazania śladu GPS, bowiem wśród sadów owocowych i upraw brak jest miejsc umożliwiających trwałe umieszczenie oznakowania.