Odcinek z wyraźnym podziałem na dwa odmienne krajobrazowo etapy. Najpierw idziemy wałami przeciwpowodziowymi Wisły w kierunku Zatoki Gdańskiej. Po lewej stronie widok na Wisłę, po prawej - na rozległe tereny Żuław. Na wysokości Mikoszewa stoi słupek z oznaczeniem odległości do Santiago de Compostela. Przeprawiamy się promem przez Wisłę (5 minut) i jesteśmy na Wyspie Sobieszewskiej. Po ok. 2 km chodnikiem skręcamy w prawo (ul. Trałowa) i wchodzimy do przybrzeżnego lasu. Idziemy wzdłuż brzegu leśną dróżką. Wychodzimy w Sobieszewie przy Sanktuarium MB Saletyńskiej.