Z Łukowicy Droga św. Jakuba prowadzi do Limanowej wzdłuż zielonego szlaku pieszego, który wkracza na widokowe wzgórza z licznymi kapliczkami. Wchodzimy na zalesiony szczyt wzniesienia Łyżka (803 m n.p.m.), na którego stokach znajdują się pozostałości zamku, gdzie wg legend uciekająca przezd Tatarami św. Kinga miała ukryć skarb. Z Łyżki szlak prowadzi w dalszym ciągu widokowymi grzbietami Beskidu i schodzi do Siekierczyny. Za tą miejscowością, na wzgórzu, znajduję się cmentarz nr 368 z I wojny światowej. Zostali tu pochowanie żołnierze austriaccy, węgierscy i rosyjscy, polegli w bitwie pod Limanową w grudniu 1914 r. Idąc dalej dochodzimy do centrum Limanowej