Szlak prowadzi przez region Doliny Górnej Wisły z licznymi stawami rybnymi, zaś od Piotrowic wchodzimy na rolniczy obszar Podgórza Wielickiego. Do głównych walorów kulturowych tego odcinka szlaku należy drewniany kościół pw. św. Andrzeja w Osieku (1538–1549 r.), a także kościół pw. św. Macieja Apostoła w Bielanach koło Kęt. W jego barokowym ołtarzu głównym sanktuarium znajduje się cudowny obraz Pana Jezusa Cierpiącego, namalowany na płótnie o wymiarach 180 x 120 cm.