Szlak z Pasierbca prowadzi asfaltowymi drogami o niewielkim ruchu przez niższe pagórki Beskidów. Po kilku kilometrach od Pasierbca warto podejść do widocznego po prawej stronie XVI-wiecznego kościoła w Nowym Rybiu. Dalej dochodzimy do stoków Kostrzy (730 m n.p.m.) i trawersujemy tą wyraźną w krajobrazie górę. Za znakami zielonego szlaku pieszego kierujemy się do Jodłownika. Gdzie szczególnie interesującym jest XVI-wieczny drewniany kościół, którego funkcje przejął nowy kościół parafialny. W dalszej drodze do Szczyrzyca mijamy cmentarz z I wojny światowej oraz XIX-wieczną kapliczkę. Szczyrzyc powstał jako osada przy istniejącym od 1234 r. klasztorze cystersów. Widać to do dziś po zachowanym średniowiecznym układzie urbanistycznym.