Częstochowska Droga św. Jakuba jednym z dwóch szlaków dla pielgrzymów jakubowych wychodzących z Jasnej Góry. Teren sanktuarium opuszczamy bocznym wyjściem w kierunku parkingu, przed którym skręcamy w prawo. Ul. Kard. Wyszyńskiego i kolejne ulice o spokojnym ruchu wyprowadzają z miasta, na którego skraju szlak przecina autostradę A1 i wyprowadza na tereny związane z dawnym górnictwem rud żelaza, o czym świadczą stare hałdy pokopalniane oraz nazwa miasta, do którego zmierzamy – Blachowni.