Odcinek prowadzi malowniczymi trasami wzdłuż pól Niziny Śląskiej o niezwykłych walorach widokowych. Spokój i cisza sprzyjają kontemplacji i medytacji. W Kulinie napotykamy krzyż pojednania (pokutny) - świadka średniowiecznego obyczaju, który nakazywał zabójcom wznoszenia ich na miejscu popełnionej zbrodni. Na zakończenie etapu docieramy do Środy Śląskiej, którego lokacja w 1210 r. stała się wzorem do lokowania wielu miast w Polsce. Lokacja ta była, efektem połączenia prawa flamandzkiego i magdeburskiego.