Transagraniczny i niezwykle malowniczy etap prowadzący przez Sudety Środkowe z licznymi piaskowcowymi formami u stóp Gór Stołowych i ich czeskiej kontynuacji (Broumovské stěny). Prowadzi on starą drogą pątniczą, która do dziś nazywana jest w Czechach Vamběřicka stezka. Na teren Czech szlak wchodzi tuż za niewielkim zbiornikiem wodnym na skraju Radkowa, gdzie w gorący dzień można się nieco orzeźwić. Dalej Droga św. Jakuba korzysta ze szlaku rowerowego w cieniu Broumovskych stěn i skrajem Božanova oraz Martinkovic doprowadza do Broumova, gdzie uwagę zwraca najstarszy drewniany kościół  w Czechach oraz monumantalny kompleks dawnego klasztoru benedyktynów.