Droga ze Szczyrzyca do Raciechowic wspina się wśród licznych sadów na Górę św. Jana. Miejscowość ta ma bardzo bogate tradycję historyczną, czego pozostałością jest mały rynek. Dzisiejszy kościół parafialny jest kontynuatorem wczesnośredniowiecznych tradycji chrześcijańskich tego miejsca. Drogą z licznymi widokami na Beskid Wyspowy schodzimy w dolinę Stradomki. Za rzeką mijamy XIX-wieczną kapliczkę. Drogą przez las i sady dochodzimy do kościoła św. Jakuba w Raciechowicach.