Od rynku w Tarnowie kierujemy się na zachód. Mijamy po lewej stronie XIX-wieczny dworek, następnie również po lewej (w oddali) secesyjny dworzec kolejowy. Na rogatkach Tarnowa skręcamy w prawo do Zbylitowskiej Góry. Po prawej stronie mijamy klasztor sióstr Sacré Coeur (sercanek) z kościołem św. Stanisława Kostki (tutaj miejsca noclegowe dla pielgrzymów). Mijamy park Buczyna, w którym znajduje się miejsce straceń z okresu II wojny światowej. Schodzimy w dolinę Dunajca, za mostem na tej rzece znajduje się widoczny z daleka Wojnicz. Wchodząc do Wojnicza mijamy cmentarz, z kwaterą żołnierską z okresu I wojny światowej. Docieramy do centrum Wojnicza - średniowiecznego miasta, które później jednak straciło na znaczeniu.