Wychodząc z Legnicy mijamy tzw. Kwadrat: w latach 1945-1992 miejsce niedostępne dla Polaków, ze względu na stacjonującą tu Północną Grupę Wojsk Armii Radzieckiej. Przecinamy wiaduktami bardzo ruchliwe drogi: drogę szybkiego ruchu S3 i autostradę A4 (współczesną Via Regia). Mijając wioski o bogatej historii docieramy do Złotoryi - miasta związanego z wydobyciem złota. Źródła historyczne potwierdzają, że gwarkowie ze złotoryjskich kopalń złota uczestniczyli w bitwie z Mongołami pod Legnicą w roku 1241.