Szlak wyprowadza z Broumova na pagórkowatą trasę (drogi leśne i polne) do Jetřichova, skąd lokalna szosa prowadzi do trzeciego już kościoła św. Jakuba na naszej trasie – tym razem zaprojektowanej przez praskiego mistrza Kiliana Ignaza Dientzenhofera wiejskiej świątyni w Ruprechticach. Po przerwie w nieodległym miasteczku Meziměsti lokalne drogi prowadzą do kolejnych miejscowości (brak sklepów i innej infrastruktury) do turystycznego przejścia granicznego na skraju Chełmska Śl., dawnego ośrodka tkactwa lniarskiego.