Od Niepokalanowa szlak skręca na południe i przechodzi przez płaski teren o charakterze rolniczym. Początkowo prowadzi chodnikiem przy dość ruchliwej szosie, a za Szymanowem przechodzi na drogi asfaltowe o niewielkim ruchu lokalnym.  W Szymanowie, w dawnym pałacu Lubomirskich, znalazły schronienie siostry niepokalanki, które w roku 1946 musiały opuścić Jazłowiec koło Buczacza na Podolu. Dotarła to z nimi cudowna figura MB Jazłowieckiej. W Guzowie znajduje się częściowo odrestaurowany XIX-wieczny pałac Sobańskich z kościołem św. Feliksa w dawnej kaplicy dworskiej. W roku 1765 urodził się tu romantyczny kompozytor, książę Kleofas Ogiński.