Ten odcinek wiedzie przez Wzniesienia Urzędowskie, a następnie brzegiem Roztocza Zachodniego. Wędrujemy przez tereny dawnej Ordynacji Zamojskiej.