Etap rozpoczyna się przy gotyckim kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie – dawnej kościele klasztornym. Trasa prowadzi przez Pojezierze Kaszubskie charakteryzujące się dużym urozmaiceniem ukształtowania terenu, przez to obszar ten nazywany jest Szwajcarią Kaszubską. To także historyczne i kulturowe Kaszuby – przez kolejnych kilkadziesiąt kilometrów natkniemy się na wiele regionalnych zwyczajów, przykłady kaszubskiego wzorcnitwa oraz języka. Leśną drogą wchodzimy do Kartuz, które powstały dzięki lokacji zakonu kartuzów. Etap kończy się przy kolegiacie kartuskiej.