Wędrujemy przez teren Wzniesień Urzędowskich, przez tereny wiejskie i lasy. Proponujemy  zadbać o prowiant przed opuszczeniem Kraśnika.