Z Piotrkowa Trybunalskiego Warszawska Droga św. Jakuba prowadzi obok legendarnego miejsca chrztu mieszkańców w IX w. przez misjonarzy z Wielkich Moraw. Poprzez pola i zagajniki dochodzi do Witowa i klasztoru norbertanów. Dalej prowadzi razem z czerwonym szlakiem pieszym uroczą doliną rzeki Luciąży. Następnie przechodzi przez miejscowość Włodzimierzów oraz przez Sulejów, gdzie przekracza most na Pilicy i wzdłuż wału przeciwpowodziowego prowadzi do widocznego z daleka Podklasztorza z opactwem cysterskim.