Lasami za Sławkowem przez osadę Burki docieramy do należącego do Sosnowca osiedla Maczki. Przechodzimy po kładce nad torami kolejowymi obok dawnego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (znajdowała się tu stacja „Granica“). Mijamy jezioro Balaton oraz dzielnicę Kazimierz, następnie przez Dąbrowę Górniczą i jej osiedle Reden docieramy na wzgórze Gołonoskie z sanktuarium św. Antoniego. Po zejściu ze wzgórza kontynujemy wędrówkę wzdłuż brzegu jeziora Pogoria III oraz przez Park Zielona. Wędrując nad rzeką Przemsza docieramy do Będzina.