Z Inowłodza droga wychodzi przez most na Pilicy. Wraz ze szlakiem czerwonym prowadzi przez kompleks leśny z rzeczką Słomianką. Tam mija restaurację z miejscami noclegowymi i dalej gospodarstwo agroturystyczne „Gaszek”. Prowadzi przez Brzustów i przecina drogę nr 713, za którą wchodzi w kompleks leśny należący do Lasów Spalskich. W odległości 1 km szlak mija pokazową zagrodę żubrów (otwarte do godz. 16:00). Dochodzi do Smardzewic z zespołem klasztornym franciszkanów i sanktuarium św. Anny.