W okolicach Brodnicy znajduje się skupisko jezior rynnowych położonych w obszarze moreny dennej oraz wzgórz moreny czołowej i sandrów. Jezioro Bachotek jest jeziorem rynnowym otoczonym lasami. W południowej części rynna ta łączy się z doliną rzeki Drwęcy. Idąc wzdłuż jeziora skrajem wysoczyzny morenowej możemy podziwiać piękno krajobrazu młodoglacjalnego. Do miasta Brodnica dochodzimy śladem dawnej linii kolejowej wzdłuż silnie meandrującej rzeki Drwęca. Brodnica prawa miejskie otrzymała w 1298 roku z rąk krzyżackich, do których należała do 1479 r.

Uwagi:

Po wyjściu z lasu porastającego teren wokół Jeziora Bachotek wychodzimy na drogę krajową nr 15 i podążamy nią przez ok. 1,5 km. Ze względu na brak pobocza konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności!

Orte entlang des Weges

Brodnica, Mszano

Dieser Download ist kostenlos
GPS-Tracks, Informationen und Karten bieten wir zum kostenlosen und anonymen Download an. Alle für die Reise wichtigen Informationen wollen wir auch in Zukunft so anbieten können. Dank grosszügiger Spender, welche uns gelegentlich etwas Geld gespendet haben, war uns das bisher möglich. Mit einer kleinen Spende hilfst Du, dass wir die wichtigsten Informationen auch in Zukunft kostenlos weitergeben können. Mit den Spenden finanzieren wir unsere Internetplattform, halten sie aktuell und auf dem technisch richtigen Niveau. Vielen Dank für Deine Unterstützung.

Der Download läuft bereits, ganz ohne Spende !
PS: Falls der Download nicht startet: hier klicken

Guten Tag

Möchten Sie Ihr Hotel, Restaurant oder Ihren Shop am Etappenziel bewerben? Mehr Informationen dazu:

https://camino-europe.eu/de/l/l2/

Herzliche Grüsse
Ihr Camino Europe Team