W okolicach Brodnicy znajduje się skupisko jezior rynnowych położonych w obszarze moreny dennej oraz wzgórz moreny czołowej i sandrów. Jezioro Bachotek jest jeziorem rynnowym otoczonym lasami. W południowej części rynna ta łączy się z doliną rzeki Drwęcy. Idąc wzdłuż jeziora skrajem wysoczyzny morenowej możemy podziwiać piękno krajobrazu młodoglacjalnego. Do miasta Brodnica dochodzimy śladem dawnej linii kolejowej wzdłuż silnie meandrującej rzeki Drwęca. Brodnica prawa miejskie otrzymała w 1298 roku z rąk krzyżackich, do których należała do 1479 r.

Uwagi:

Po wyjściu z lasu porastającego teren wokół Jeziora Bachotek wychodzimy na drogę krajową nr 15 i podążamy nią przez ok. 1,5 km. Ze względu na brak pobocza konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności!