Ostatni etap Sudeckiej Drogi św. Jakuba prowadzi przez pagórkowate Pogórze Izerskie, w tym przez długie odcinki leśne. Nie jest on już tak wymagający, jak dwa poprzednie. W Gryfowie Śl. uwagę zwraca renesansowe mauzoleum rodziny von Schaffgotsch w kościele św. Jadwigi oraz wieża ratusza przypominająca architekturę Bliskiego Wschodu. W Biedrzychowicach warto zobaczyć jeden z tzw. kościołów granicznych, czyli pewangalickich domów modlitwy, które w XVII w. budowane były dla śląskich protestantów przy ówczesnej granicy sasko-austriackiej (Biedrzychowice były enklawą Saksonii na prawym brzegu granicznej Kwisy).

Po długiej wędrówce przez las za Olszyną szlak doprowadza do kościoła pw. Narodzenia NMP w lubańskiej dzielnicy Uniegoszcz, gdzie spotyka się także Dolnośląska Droga św. Jakuba oraz szlak wzdłuż Via Regia. Stąd wspólny szlak prowadzi przez Kwisę, czyli dawną granicę Śląska i Łużyc, do centrum miasta i dalej do Zgorzelca.