Trasa tego etapu Pomorskiej Drogi św. Jakuba pokrywa się częściowo z przebiegiem szlaku misji chrystianizacyjnej Pomorza biskupa Ottona z Bambergu (1124). W pobliskim Kłodkowie zobaczyć można najstarsze na Pomorzu okucia drzwi średniowiecznego kościoła, a w położonej pomiędzy Trzebiatowem a Kamieniem Cerkwicy – studzienkę upamiętniająca biskupa Ottona i chrzest Pomorza. W Cerkwicy znajduje się również gotycki kościół z XV w., przed którym w ostatnich latach powstał park rzeźb poświęconych m.in. św. Janowi Pawłowi II.