Z Dobrzycy trasa wiedzie po otwartym terenie nadmorskiej równiny. Po minięciu wsi Rusowo, gdzie znajduje się interesujący gotycki kościół pw. Matki Bożej Różańcowej, a także niewielkiej Kukini, trasa wchodzi na obszar tzw. Lasu Kołobrzeskiego – dużego i zwartego terenu leśnego z bogatym starodrzewem, m.in. jednymi z najstarszych w Polsce dębami Bolesław i Warcisław. Do Kołobrzegu wchodzimy od strony Budzistowa, pierwszego grodu nad Parsętą, który w roku 1000 stał się pierwszą siedzibią biskupią na Pomorzu, podległą (wraz z biskupstwami w Krakowie i Wrocławiu) nowopowołanej metropolii w Gnieźnie. W Kołobrzegu archeolodzy znaleźli średniowieczna muszlę pielgrzymią, świadczącą o dawnym pielgrzymowaniu do Santiago. W tutejszej katedrze znajdowal się także ołtarz poświęcony św. Jakubowi.