Pomiędzy Darłowem a Iwięcinem trasa prowadzi po całkowicie płaskim terenie równiny nadmorskiej, zaledwie 5-8 km od brzegów Bałtyku. To dawne tereny cysterskie, należące do nieistniejącego już klasztoru w Bukowie Morskim. W miejscu dawnego opactwa szlak wiedzie wzdłuż południowych brzegów Jeziora Bukowo. Betonową drogą wchodzimy do Iwięcina – wioski tematycznej „końca świata”, nazwanej tak ze względu na XVII-wieczne polichromie stropu gotyckiego kościoła, przedstawiające Sąd Ostateczny.