Odcinek prowadzi przez historyczny obszar pogranicza wielkopolsko-śląskiego, dawny trakt handlowy łączący Królestwo Polskie z Saksonią. Współistniało tu wiele religii, kultur i narodów. Szlak wyprowadza z Leszna ulicą Święciechowską od torów kolejowych w kierunku Święciechowy wzdłuż ścieżki rowerowej. Za Święciechową przeważają ścieżki polne i leśne, aleje dębowe i jesionowe. U celu jawi się Wschowa – niegdyś miasto królewskie z wielokulturową historią i zabytkami świadczącymi o bogactwie minionych wieków.

Tipp des Autors

Pielgrzymi rowerowi powinni się przygotować na dwa piaszczyste odcinki: ze Święciechowy do Trzebin i od Trzebin do Niechłodu. Można wybrać alternatywny odcinek przez Piotrowice, ale wówczas ominiemy wart obejrzenia pałac w Trzebinach. Można do niego zboczyć w Piotrowicach.

Orte entlang des Weges

Leszno - Święciechowa – Trzebiny – Niechłód – Wincentowo – Osowa Sień - Wschowa

Dieser Download ist kostenlos
GPS-Tracks, Informationen und Karten bieten wir zum kostenlosen und anonymen Download an. Alle für die Reise wichtigen Informationen wollen wir auch in Zukunft so anbieten können. Dank grosszügiger Spender, welche uns gelegentlich etwas Geld gespendet haben, war uns das bisher möglich. Mit einer kleinen Spende hilfst Du, dass wir die wichtigsten Informationen auch in Zukunft kostenlos weitergeben können. Mit den Spenden finanzieren wir unsere Internetplattform, halten sie aktuell und auf dem technisch richtigen Niveau. Vielen Dank für Deine Unterstützung.

Der Download läuft bereits, ganz ohne Spende !
PS: Falls der Download nicht startet: hier klicken

Guten Tag

Möchten Sie Ihr Hotel, Restaurant oder Ihren Shop am Etappenziel bewerben? Mehr Informationen dazu:

https://camino-europe.eu/de/l/l2/

Herzliche Grüsse
Ihr Camino Europe Team