Odcinek prowadzi przez historyczny obszar pogranicza wielkopolsko-śląskiego, dawny trakt handlowy łączący Królestwo Polskie z Saksonią. Współistniało tu wiele religii, kultur i narodów. Szlak wyprowadza z Leszna ulicą Święciechowską od torów kolejowych w kierunku Święciechowy wzdłuż ścieżki rowerowej. Za Święciechową przeważają ścieżki polne i leśne, aleje dębowe i jesionowe. U celu jawi się Wschowa – niegdyś miasto królewskie z wielokulturową historią i zabytkami świadczącymi o bogactwie minionych wieków.