Na odcinku do Książa Wielkopolskiego Droga św. Jakuba biegnie wzdłuż pradoliny Warty, po czym szlak odchodzi od biegu Warty i wchodzi na pagórkowaty teren polodowcowy. Książ Wielkopolski leży na pograniczu Kotliny Śremskiej i Wału Żerkowskiego.

W Nowym Mieście warto przejść ul. Zamkową do Stożkowatego Grodziska, znajdującego się na podmiejskich, często zalewanych łąkach. Stanowi on pozostałość po typowej dla okresu późnego średniowiecza siedzibie obronnej właściciela dóbr ziemskich z fundacji rodu Doliwów.