Na tym odcinku mamy okazję odwiedzić dwa kościoły pw. św. Jakuba – w Sance i w Palczowicach. Odcinek z Sanki do Podłęża prowadzi przez malowniczy obszar Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Walorem przyrodniczym tego odcinka jest rezerwat przyrody „Dolina Potoku Rudno“ w przysiółku Wrzosy. Atrakcją jest przeprawa promowa na Wiśle w Podłężu. W Spytkowicach warto zobaczyć zamek książęcy, zaś w Zatorze - kościół parafialny pw. św. Wojciecha i Jerzego. Na odcinku Spytkowice – Palczowice – Zator wędrujemy przez region Doliny Górnej Wisły. Głównymi elementami krajobrazu są tu stawy hodowlane i gospodarcze.