Ten odcinek wędrówki zaczynamy przy kolegiacie Wniebowzięcia NMP - siedzibie dawnej kartuzji. Przechodząc dalej pomiędzy jeziorami kierujemy się do Grzybna drogą wojewódzką nr 224 (należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na wzmożony ruch samochodów). Na całej trasie do Sianowa mijamy wiele kapliczek przydrożnych świadczących do dawnej przynależności do kartuzów. Z miejscowości Kolonia już niedaleko do Sianowa: z okolicznych wzgórz rozpościera się panorama pradoliny rzeki Łeby. Trasę kończymy przy Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Kaszub w Sianowie.