Ten odcinek Camino Polaco prowadzi wzdłuż szerokiej doliny silnie meandrującej rzeki Drwęcy. Po wyjściu z Mszana droga prowadzi przez las lub jego skrajem. Za miejscowością Słoszewy wychodzimy z lasu i kierujemy się drogą powiatową przez most na Drwęcy. Droga ta prowadzi przez obszar eksploatacji piasku i żwiru. Po obu stronach drogi mijamy dawne wyrobiska wypełnione wodą. Do miejscowości Tomkowo idziemy drogą asfaltową , dalej drogą utwardzoną na przemian wzdłuż pól i przez lasy. Z Płonnego do Szafarni podążamy drogą asfaltową. 

Uwagi:

1. Na pierwszym odcinku szlaku, w lesie droga jest miejscami bardzo piaszczysta - rowerzyści muszą tu uważać.

2. Przed Płonnem, w miejscowości Rodzone, na krzyżówce szlak skręca pod kątem prostym w lewo.