Z centrum Zbrosławic wychodzimy najpierw główną ulicą wsi, a po ok. 1,5 km (jeszcze wśród zabudowań) schodzimy na drogę gruntową, która wyprowadza w kierunku lasu. Za nim dochodzimy do miejscowości Księży Las, skąd drogą polną docieramy do Łubia. Stąd aż do Toszka (11 km) wędrujemy przez kolejne miejscowości wzdłuż dróg jezdnych, gdzie należy zachować ostrożność.