Sprzed opactwa benedyktynów w Tyńcu schodzimy ul. Benedyktyńską do brzegów Wisły. Przy przystanku Tramwaju Wodnego „Klasztor Tyniec” skręcamy w prawo, w ulicę Promową, którą podążamy w kierunku autostrady. Przechodzimy pod mostem nad Stopniem Wodnym Kościuszko, następnie skręcamy w prawo, aby wyjść na kładkę pieszo-rowerową wzdłuż mostu nad stopniem wodnym. Przechodzimy kładką wzdłuż autostrady na drugą stronę Wisły, aby następnie skręcić w lewo i ul. Mirowską dojść do Piekar i Liszek. Od Liszek wchodzimy na obszar, na których występują liczne jary krasowe ze skalistymi zboczami, rozcięte bocznymi dolinkami. Odcinkiem szlaku o wysokiej atrakcyjności krajobrazowej i przyrodniczej jest ścieżka przez rezerwat przyrody „Dolina Mnikowska”, w której m.in. znajduje się kaplica z obrazem Matki Bożej Skalskiej oraz rezerwat przyrody „Zimny Dół”. Odcinek kończy się przy kościele pw. św. Jakuba – Sanktuarium Matki Bożej Pani Saneckiej, Matki Oczekiwanego Macierzyństwa. W bocznym ołtarzu kościoła znajduje się barokowy obraz św. Jakuba w srebrnej sukience z 1793 r.