Za Miłosławiem szlak biegnie przez Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy nazywany czasem Szwajcarią Żerkowską. Powstał on w zalewowej pradolinie Warty i Lutyni z ich licznymi starorzeczami. W terenie tym dominują dwa wzniesienia - Łysa Góra (161 m n.p.m.) i Góra Żerkowska (155 m n.p.m.). W obrębie Parku Krajobrazowego powstało kilka rezerwatów, m.in. Rezerwat «Czeszewski Las», wzdłuż którego prowadzi Nadwarciańska Droga św. Jakuba.