Droga św. Jakuba Via Regia wchodzi do Polski i na teren Unii Europejskiej przez drogowe przejście graniczne Medyka - Szeginie. Stąd prowadzi drogą asfaltową przez wieś Medyka do kościoła świętych Piotra i Pawła. Następnie na 3-kilometrowym odcinku wiedzie wzdłuż ruchliwej drogi nr 28 (prosimy zachować ostrożność!). Po skręceniu w kierunku Jaksmanic towarzyszy czarny Szlak Forteczny. Przechodzimy nim koło dawnych fortyfikacji twierdzy Przemyśl (Fort XV Borek) i do Siedlisk szlak prowadzi wzdłuż pasa granicznego (możliwa kontrola przez Straż Graniczną). Dalej przez Krowniki i Łuczyce dochodzi do kładki na rzece Wiar, skąd drogami gruntowymi asfaltowymi zmierza do Nehrybki. Po dotarciu do obwodnicy Przemyśla idzie wzdłuż wojewódzkiej drogi nr 885 Hermanowice - Przemyśl.