Początek odcinka prowadzi ulicami Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika. Wychodząc poza obszar zabudowany droga jest utwardzona, na ostatnim odcinku asfaltowa. Na długim odcinku idziemy doliną rzeki Drwęcy. W dalszej części droga przechodzi terenem ukształtowanym w okresie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Fragmentami lasy porastają równinę sandrową, a na wysoczyźnie morenowej rozciągają się pola. Jezioro Bachotek położone jest w obrębie rynny subglacjalnej dochodzącej do doliny rzeki Drwęca.