Etap prowadzi przez bardzo ciekawe pod względem historycznym wioski. W ołtarzu kościoła pw. św. Antoniego w Brzeźnie jest figura św. Jakuba w stroju pielgrzyma. Z wioską Smogóry związana jest legenda o bazyliszku, według której ta mityczna kreatura miała uratować wioskę przed tyranią hrabiego Grunenberga. W Ośnie Lubuskim znajduje się „perła” Drogi Lubuskiej – gotycki kościół pw. św. Jakuba z końca XIII w. – jego ogromna bryła z masywną wieżą góruje nad miastem. W czasach średniowiecznych miasto było jednym z głównych ośrodków Ziemi Lubuskiej.