Szlak wiedzie drogami asfaltowymi, śródpolnymi, lokalnymi, a ostatni odcinek DW 266  przez tereny rolnicze o mało urozmaiconym krajobrazie. Jest to centralna część Kujaw. Przez teren ten przebiega duża część szlaku historyczno-krajoznawczego o nazwie „Szlak Piastowski”.