Idziemy przez małe wsie do miasteczka Ostroróg malowniczo położonego nad Jeziorem Wielkim i rzeką Ostrogą. W tych okolicach zachowały się tradycje związane z kultem św. Jakuba. W miasteczku odbywa się każdego roku odpust Jakubowy pomimo to, że kościół pod wezwaniem Apostoła rozebrano w I połowie XIX w. Znajdował się on w miejscu, gdzie dziś na cmentarzu stoi figura św. Jakuba. W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w ołtarzu głównym znajduje się obraz świętego w złotych szatach pochodzący z dawnego kościoła. Nieopodal znajduje się Źródełko św. Jakuba – od dawna znane w okolicy dzięki wodzie o cudownych właściwościach. Dalsza droga do Wronek wiedzie przez Dobrojewo i Oporowo – wsie należące niegdyś do znamienitego rodu Kwileckich.