Historia Mogilna od początku łączy się z życiem monastycznym. Od poł. XI w. do rozbiorów było tu opactwo benedyktyńskie, a w  2014 przybyli OO. Kapucyni W klasztorze działa Europejskie Centrum Spotkań „Wojciech - Adalbert”, gdzie pielgrzymi mogą znaleźć nocleg, a nawet przez kilka dni odpocząć. Klasztorny kościół św. Jana Chrzciciela szczyci się najstarszą kryptą romańską w Polsce – pochodzi ona z XII stulecia.

Przy położonym 400 metrów dalej XVI-wiecznym kościele pw. św. Jakuba łączą się Jakubowe Szlaki: prowadzący od granicy z Litwą Camino Polaco oraz wiodąca na południowy zachód Droga Wielkopolska.

Cel obecnego etapu, Trzemeszno, było pierwszym miejscem pochówku św. Wojciecha. Z tego miasta pochodził słynny warszawski szewc i powstaniec – Jan Kiliński.